Turystyka

Dla dzieci i młodzieży proponujemy: organizacje wycieczek szkolnych, białych i zielonych szkół, kolonii i obozów letnich oraz zimowych. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Obozy i kolonie są zgłaszane do Kuratorium Oświaty.

Dorosłych zapraszamy na wycieczki krajoznawcze połączonych z imprezami integracyjnymi na terenie całego kraju oraz krajów ościennych.

Przykładowe programy w zakładce wycieczki.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego poz. nr 326

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY